Ważne Informacje

Pani Kierownik,Pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokitnie,

składamy Państwu podziękowanie
za codzienną pracę na rzecz drugiego człowieka.

Życzymy aby Wasza praca,  była prawdziwym spełnieniem zawodowym a na co dzień dostarczała dużo radości, satysfakcji i ludzkiej życzliwości.

 Zawód pracownika socjalnego wymaga fachowej wiedzy, wytrwałości oraz niezwykłej empatii, tak ważnej w procesie wspierania osób i ich rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji. To pracownik socjalny jest osobą, który wspiera, doradza i daje często nadzieję na godne życie oraz pomaga dostrzec sens codziennych zmagań.

Dziękujemy Państwu za tę szczególną służbę i ponoszony trud.
Życzymy wytrwałości, satysfakcji i szacunku.

         Z poważaniem

Wójt Gminy Rokitno
Przewodniczący Rady Gminy Rokitno
/-/ Jacek Szewczuk
/-/ Eugeniusz Żuk
Rokitno, 21 listopada 2022 r.
Bukiet z kwiatów