Ważne Informacje

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, iż w dniu 16.09.2021 r. (czwartek) w Gminnej Instytucji Kultury w Rokitnie odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 1100. Transmisja internetowa z posiedzenia Rady Gminy będzie dostępna na stronie: http://rokitno.pl/

Proponowany porządek obrad :

 1. Sprawy organizacyjne:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,
  2. przyjęcie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.
 2. Wnioski i interpelacje Radnych.
 3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych,
  2. zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
  3. zmian  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokitno.
 5. Odpowiedzi na wnioski  i  interpelacje Radnych.
 6. Sprawy gospodarcze, dyskusja,  wolne wnioski.
 7. Zakończenie.  

Z poważaniem
/-/Przewodniczący Rady Gminy Rokitno
Eugeniusz Żuk