Ważne Informacje

Gmina Rokitno informuje, iż ruszył nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR. Program zostanie sfinansowany z funduszy europejskich – w ramach programu REACT-EU.

Osoby uprawnione do udziału w programie to uczniowie szkół podstawowych i średnich, którzy:

1) zamieszkują miejscowości w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (PPGR),

2) są członkami rodzin (krewnymi w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osób, które pracowały i zamieszkiwały w miejscowości, w której niegdyś funkcjonowało państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera 3,5 tys. zł oraz tabletu 1,5 tys. zł);
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;

 Oświadczenia wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 29.10.2021 do godziny 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Rokitno lub do pokoju nr 15.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Dostępne do pobrania dokumenty, wymagane do złożenia wniosku: