Ważne Informacje

Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Informujemy, iż Gmina Rokitno otrzymała dofinansowanie w ramach programu Cyfrowa Gmina Granty PPGR “Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” / “Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” w kwocie 139 790,00 zł. Za przyznane środki zakupione zostaną komputery stacjonarne, laptopy i tablety dla 44 dzieci.

Gmina rozpocznie procedurę wyboru wykonawcy – zgodnie z ustawą PZP, w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na zakup sprzętu wskazanego we wniosku. Zgodnie z założeniami konkursu Gmina ma 10 miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację projektu.