Ważne Informacje

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rokitno pod poniżej zamieszczonym linkiem:

https://ugrokitno.bip.lubelskie.pl/index.php?id=153&p1=szczegoly&p2=1722866