Ważne Informacje

Urząd Gminy Rokitno informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego

“Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

       W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwiania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań i typu Big Bag.

       Gmina Rokitno wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem. Jednakże aby ustalić możliwości wzięcia w nim udziału konieczne jest przeprowadzanie inwentaryzacji.
       W związku z powyższym, prowadzący gospodarstwo rolne Mieszkańcy Gminy Rokitno zainteresowani przedmiotowym tematem na terenie gminy Rokitno winni złożyć Informację o rodzajach i ilości posiadanych odpadów.

Druk Deklaracji znajduje się w Załączeniu oraz u Sołtysów w poszczególnych Sołectwach.

            Sposób składania Informacji:

  • pocztą na adres: Urząd Gminy Rokitno, Rokitno 39A, 21-504 Rokitno
  • przekazanie deklaracji do Sołtysa
  • osobiście w Urzędzie Gminy, pok. nr 17 (Sekretariat) lub pok. nr 15.

Termin składania informacji: do dnia 13.08.2021 r.

Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku.

Do pobrania:

Wójt Gminy Rokitno
/-/Jacek Szewczuk