Ważne Informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokitnie informuje, że z dniem 1 stycznia 2022 r.  weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zgodnie z tą nowelizacją od 2022 roku obsługą programu „Rodzina 500 plus” – świadczeniami wychowawczymi, zajmuje […]

Zobacz więcej