Ważne Informacje

Gmina Rokitnozaprasza do Akcji w ramach realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rokitno w 2023 roku” mającej na celu dofinansowanie 50% kosztów zabiegów sterylizacji lub kastracji psów i kotów. Zabiegom mogą […]

Zobacz więcej