Ważne Informacje

PN-VII.0520.42.2021 INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 17 grudnia 2021 r. Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069, z późn. zm.) […]

Zobacz więcej

PN-VII.0520.37.2021 INFORMACJAWOJEWODY LUBELSKIEGOz dnia 22 października 2021 r. Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeńi chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) informuję, że 30 września […]

Zobacz więcej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJwydał rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego i lubelskiego 2 września 2021 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na podstawie art. 230 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 3. […]

Zobacz więcej