Ważne Informacje

W związku z uruchomieniem nowej strony dotychczasowa strona została przeniesiona na inny adres. Dotychczasowa strona jest dostępna pod adresem: http://old.rokitno.pl Dostęp do zgromadzonych tam treści i pozostanie również po zakończeniu prac technicznych na nowej stronie urzędu.

Zobacz więcej