Ważne Informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokitnie informuje, że z dniem 1 stycznia 2022 r.  weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zgodnie z tą nowelizacją od 2022 roku obsługą programu „Rodzina 500 plus” – świadczeniami wychowawczymi, zajmuje […]

Zobacz więcej

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, w czasie którego często zagrożone jest zdrowie i życie osób ubogich, starszych, niepełnosprawnych, samotnie mieszkających, chorych lub tych, którzy zasnęli na zewnątrz pod wpływem alkoholu oraz osób dotkniętych problemem bezdomności, apelujemy by nie pozostawać […]

Zobacz więcej