Ważne Informacje

Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz kontynuować naukę na dziennych studiach I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgrpowinieneś to przeczytać ! Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości przy wsparciu […]

Zobacz więcej

Poniżej skan pisma przesłanego z KOWR przypominającego o składaniu deklaracji kwartalnych do Dyrektora Generalnego KOWR za pośrednictwem Oddziału Terenowego KOWR właściwego terytorialnie dla siedziby przedsiębiorcy po zakończeniu kwartału, którego dotyczy, lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego […]

Zobacz więcej