Ważne Informacje

Gmina Rokitnozaprasza do Akcji w ramach realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rokitno w 2023 roku” mającej na celu dofinansowanie 50% kosztów zabiegów sterylizacji lub kastracji psów i kotów. Zabiegom mogą […]

Zobacz więcej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przyznał Gminie Rokitno dofinansowanie w formie dotacji na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Program 2.7. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności […]

Zobacz więcej