Ważne Informacje

Informujemy, że od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Dotyczy to zarówno domów mieszkalnych, jak i budynków użyteczności […]

Zobacz więcej