Ważne Informacje

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Rokitno informuje, iż do dnia 21kwietnia 2023r. będzie prowadzony nabór wniosków o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest. Projekt skierowany jest do właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych na terenie gminy Rokitno, z wyłączeniem beneficjentów […]

Zobacz więcej