Ważne Informacje

Dyrektor Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Informuje, że w związku z trwającym kryzysem na granicy polsko-białoruskiej w dniu 12.05.2022 r. o godz. 10.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Rokitnie odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące ubiegania się w ARiMR o płatności bezpośrednie, rolnośrodowiskowo- klimatyczne, ekologiczne i ONW.

Na spotkaniu zostaną omówione zasady postępowania w przypadku wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności.

Zapraszamy