Ważne Informacje

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Rokitno uruchomiony został punkt konsultacyjno- informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W punkcie uzyskają Państwo pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku. Następnie wnioski przesyłane będą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, gdzie nastąpi ich ocena merytoryczna. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 12.00.