Ważne Informacje

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

W związku z zaplanowanym terminem odbioru odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów w miesiącu grudniu w Wigilię Bożego Narodzenia (24.12.2022 r.),

zostaje wyznaczony nowy termin na dzień
17 grudnia 2022 r.  (sobota)

Prosimy zatem o przywożenie w tym dniu odpadów objętych zbiórką w PSZOK w godz. 800 – 1200

 Wójt Gminy Rokitno
/-/ Jacek Szewczuk