Ważne Informacje

Alarm - symbol dzwonka na czerwonym tle

W związku z Zarządzeniem Nr 87, 88  Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2022 r. przedłuża się okres obowiązywania trzeciego stopnia alarmowego CRP ( stopień CHARLIE- CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) na obszarze województwa lubelskiego i podkarpackiego. Zarządzenia obowiązują od dnia 16 kwietnia 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 30 kwietnia 2022 roku do godz. 23:59.

  • Wskutek przedłużenia okresu obowiązywania trzeciego stopnia alarmowego– ( stopień CHARLIE–CRP )należy realizować wybrane przedsięwzięcia, jak: wprowadzenie całodobowych dyżurów we wskazanych urzędach lub jednostkach organizacyjnych organów administracji publicznej; kontrola wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do urzędu lub instytucji; ścisła kontrolę osób i pojazdów przy wejściu i wjeździe na teren obiektów; ochrona środków transportu służbowego poza terenem obiektu, kontrola pojazdu przed wejściem do niego i jego uruchomieniem; ograniczenie możliwości parkowania pojazdów przy obiektach chronionych.
  • Wskutek przedłużenia okresu obowiązywania drugiego stopnia alarmowego- ( stopień BRAVO- CRP ) należy realizować wybrane przedsięwzięcia, jak: dostępność w trybie alarmowym personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym kontrola pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów; kontrola wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do urzędu lub instytucji; przegląd zapasów materiałowych i sprzętu, w tym dostępności środków i materiałów medycznych, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym.