Ważne Informacje

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna w Białej Podlaskiej niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi robotami na drodze powiatowej Nr 1031L – wykonanie warstwy ścieralnej od dnia 07.06.2021r. do dnia 12.06.2021r. zostanie zamknięta dla ruchu kołowego droga powiatowa Nr 1031L od km 0+070 (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 811) do km 5+200 (200m za skrzyżowaniem z drogą powiatową 1035L). Zamknięcie drogi powiatowej Nr 1031L zostanie podzielone na etapy wg załączonych schematów objazdu.

Jednocześnie informujemy, iż zalecane objazdy będą odbywały się drogami powiatowymi Nr 1035L i  Nr 1036L wg załączonych schematów objazdu.