Ważne Informacje

Flaga Polski po lewej i Godło po prawej

Inwestycja dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Funduszu Dróg Samorządowych – edycja 2020.

Kwota dofinansowania – 261 200,00 zł

Całkowita wartość inwestycji – 522 401,39 zł

Cel projektu – podnoszenie standardów technicznych dróg gminnych oraz poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości Olszyn.

Planowane efekty – wybudowanie drogi gminnej o długości 702 m z nawierzchnią bitumiczną.