Ważne Informacje

Herb Gminy Rokitno

W ramach realizacji

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rokitno w 2022 roku”,

Gmina Rokitno zaprasza do Akcji mającej na celu,

dofinansowanie 50% kosztów zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt domowych – psów i kotów.

Zabiegom mogą być poddane zwierzęta, na wniosek ich Właścicieli zamieszkałych na terenie Gminy Rokitno.

Zwrot kosztów przysługuje, Właścicielowi zwierzęcia będącego Mieszkańcem Gminy, na podstawie pisemnego wniosku z załączoną udokumentowaną fakturą, wystawioną przez Lekarza Weterynarii – wskazanego przez Gminę Rokitno, tylko raz w roku kalendarzowym na jedno z ograniczeń populacji.Wnioski będą realizowane według kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Zabieg
Cena zabiegu BRUTTO

Opłata właściciela z dofinansowaniem

Sterylizacja Suki/Kotki

200,00 zł

100,00 zł

Kastracja Psa/Kocura

60,00 zł

30,00 zł

Sterylizacja Suki/Kotki /Duże psy i koty/

300,00 zł

150,00 zł

KastracjaPsa/Kocura
/Duże psy i koty/

80,00 zł

40,00 zł

Składanie Wniosków oraz wszelkie informacje: Urząd Gminy Rokitno, pokój nr 15, tel. 83 345 35 55.