Ważne Informacje

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych na pierwszą dobę

ObszarWojewództwo lubelskie
Ważność (cz. urz.)od godz. 07:30 dnia 22.04.2021 (czwartek)
do godz. 07:30 dnia 23.04.2021 (piątek)
Zjawisko/stopień zagrożenia
Kryteria
Nie przewiduje się/-

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych na drugą dobę

ObszarWojewództwo lubelskie
Ważność (cz. urz.)od godz. 07:30 dnia 23.04.2021 (piątek)
do godz. 07:30 dnia 24.04.2021 (sobota)
Zjawisko/stopień zagrożenia KryteriaPrzymrozki/1 (wszystkie powiaty)
W okresie wiosennej wegetacji roślin spadek temperatury powietrza poniżej 0°C lub spadek temperatury przy gruncie poniżej -1°C.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych na trzecią dobę

ObszarWojewództwo lubelskie
Ważność (cz. urz.)od godz. 07:30 dnia 24.04.2021 (sobota)
do godz. 07:30 dnia 25.04.2021 (niedziela)
Zjawisko/stopień zagrożenia
Kryteria
Przymrozki/1 (wszystkie powiaty)
W okresie wiosennej wegetacji roślin spadek temperatury powietrza poniżej 0°C lub spadek temperatury przy gruncie poniżej -1°C.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych na czwartą dobę

ObszarWojewództwo lubelskie
Ważność (cz. urz.)od godz. 07:30 dnia 25.04.2021 (niedziela)
do godz. 07:30 dnia 26.04.2021 (poniedziałek)
Zjawisko/stopień zagrożenia
Kryteria
Przymrozki/1 (wszystkie powiaty)
W okresie wiosennej wegetacji roślin spadek temperatury powietrza poniżej 0°C lub spadek temperatury przy gruncie poniżej -1°C.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIBPiotr Ojrzyński
Godzina i data wydaniagodz. 14:34 dnia 21.04.2021
UwagiPrognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest informacją orientacyjną.
Wydawanie depeszy OSTRZEŻENIE unieważnia i anuluje wszystkie informacje dotyczące tego samego okresu i zjawiska zawarte w prognozie. Sprawdź aktualne ostrzeżenia oraz tekstową prognozę synoptyczną.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB