Ważne Informacje

W związku z sygnałami od respondentów odnośnie ponownego otrzymania 10-znakowych kodów do loterii NSP 2021 informujemy, że uruchomione zostało rozwiązanie pozwalające na podejrzenie przez respondenta już wygenerowanego przez siebie kodu do loterii lub jego wygenerowanie jeżeli nie zostało to wykonane za pierwszym razem w aplikacji do generowania kodów. W tym celu konieczne będzie ponowne zalogowanie się do aplikacji spisowej, przy czym nie będzie już dostępne wypełnianie danych spisowych, tylko na końcu możliwe będzie skorzystanie z aplikacji do generowania kodów.

Ponowne otrzymanie 10-znakowych kodów do loterii NSP 2021
Zastosowana metoda ponownego logowania w celu podejrzenia lub wygenerowania kodu musi być taka sama jak przy pierwszym wypełnianiu danych spisowych.