Ważne Informacje

W związku z rozpoczęciem prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Rokitno na 2023 rok zapraszamy do czynnego udziału radnych oraz jednostki pomocnicze Gminy w tworzeniu projektu budżetu.

Organizacje społeczne, polityczne oraz mieszkańcy gminy mogą składać wnioski do projektu budżetu za pośrednictwem radnych.

Termin składania wniosków – do 30 września 2022 roku

Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Rokitno, Rokitno 39A

Złożone wnioski stanowią jedynie materiały pomocnicze do opracowania projektu budżetu. Wnioski nie stanowią podstawy do ich obowiązkowego ujęcia w projekcie budżetu.

Jacek Szewczuk
Wójt Gminy Rokitno