Ważne Informacje

Szanowni Mieszkańcy informujemy, że w związku z obecną sytuacją dotyczącą rezygnacji z pełnienia funkcji sołtysa należności z tytułu opłat podatkowych oraz opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami przyjmowane są w Kasie Urzędu Gminy Rokitno w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00. Opłaty można również realizować w Banku lub przelewem bankowym na wskazane konta bankowe:

a) Podatki-  27 8037 0008 0420 0156 2000 0080

b) Odpady Komunalne – 36 8037 0008 0420 0156 2000 0500