Ważne Informacje

Wójt Gminy Rokitno

  na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert Nr 1/2023 na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2023 roku.

Ogłoszenie zgodnie z zarządzeniem nr 12/2023 Wójta Gminy Rokitno z dnia 6 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2023 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem:
https://ugrokitno.bip.lubelskie.pl/index.php?id=153&action=details&document_id=1844832

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert nr 1/2023 na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 27.02.2023 pod linkiem:

https://ugrokitno.bip.lubelskie.pl/index.php?id=153&action=details&document_id=1844832