Ważne Informacje

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:14 – woj. lubelskie
Data i godzina wydania: 11.02.2022 – godz. 10:25
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:14
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 10:30 dnia 11.02.2022 do godz. 12:00 dnia 12.02.2022
Obszar: zlewnia Krzny (lubelskie)
Przebieg: Na Krznie w Malowej Górze prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody powyżej stanu ostrzegawczego, związany ze spływem wód opadowo-roztopowych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95%
Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.
Dyżurny synoptyk hydrolog: Przemysław Plewa
Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie
Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.
T. (+48) 12 639 81 40; 503 112 140
IMGW Kraków: 30-215 Kraków, P. Borowego 14

https://meteo.imgw.pl/dyn/?oshyd=true#osmet=false&oshyd=true&pronieb=false&roadwarn=false&model=alaro4k0&loc=52.24,21.034,8