Ważne Informacje

Wstążka żałobna

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy
Panią Barbarę Sokoluk, Sołtysa Hołodnicy.
Łączymy się w smutku z najbliższą Rodziną Zmarłej.

Wójt Gminy Rokitno z Pracownikami Urzędu Gminy Rokitno.
Radni i Sołtysi z Gminy Rokitno.

Uroczystości Pogrzebowe:
7 grudnia 2022 roku, godz. 1130
w Janowie Podlaskim.