Ważne Informacje

OGŁOSZENIE

       Wójt Gminy Rokitno informuje, że zgodnie z art. 37e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 497), mieszkańcom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcom, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, przysługuje prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego oraz powrotnego do miejsca zamieszkania podczas wyborów parlamentarnych do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 2023 wyznaczonych na 15 października 2023 r.

         Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do dnia 2 października 2023 r. do Urzędu Gminy Rokitno, pokój nr. 7, Tel: 83 345 35 61.

Zgłoszenie musi zawierać  :

  • imię (imiona) i nazwisko,
  • numer ewidencyjny PESEL (oraz numer ewidencyjny PESEL opiekuna jeśli ma towarzyszyć wyborcy),
  • numer telefonu

Wójt Gminy Rokitno 
/-/ Jacek Szewczuk