Ważne Informacje

OBWIESZCZENIE O ZAREJESTROWANYCH KANDYDATACH NA CZŁONKÓW RAD POWIATOWYCH Lubelskiej Izby Rolniczej Komisja Okręgowa nr. 12 w ROKITNIE

(nazwa Gminy/Miasta)

Podaje do publicznej wiadomości listę zarejestrowanych kandydatów na członków rad powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Bialskim w okręgu nr. 12 w .ROKITNIE

(nazwa Gminy/Miasta)

L.p.Nazwisko (wg. kolejności alfabetycznej)Imię/ImionaData
urodzenia
Miejsce
zamieszkania
 1BAZYLUKSTANISŁAWA27.03.1972POKINIANKA
 2NICZYPORUKPAWEŁ10.06.1992LIPNICA
 3ŻMUDZIŃSKAAGATA11.12.1980CIELEŚNICA
     

Wybory na członków rady powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Bialskim odbędą się 24 września 2023 r. w godzinach 8.00- 18.00

Lokal wyborczy znajduję się w:   GMINNA INSTYTUCJA KULTURY w ROKITNIE; ROKITNO 37B, 21-504 ROKITNO

(wpisać dokładny adres lokalu wyborczego)