Ważne Informacje

Rusza unijny konkurs na najlepszą inicjatywę ekologiczną w Unii Europejskiej.

Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska podpisały wspólną deklarację, zgodnie z którą dzień 23 września uznano za Dzień Rolnictwa Ekologicznego w UE.

W planie działania Komisja Europejska przewidziała również wprowadzenie corocznych nagród za doskonałe wyniki w dziedzinie ekologicznego łańcucha wartości. Nagrody mają wyróżnić najlepsze i najbardziej innowacyjne podmioty ekologiczne. Po raz pierwszy nagrody te zostaną przyznane 23 września 2022 r.

Kto może się zgłosić?

Osoby/podmioty lub instytucje działające w ekologicznym łańcuchu wartości, z ciekawym projektem, który zwiększa przystępność cenową lub dostępność produktów ekologicznych w UE.

Jak wysłać zgłoszenie?

1. Zgłoszenia należy nadsyłać od 25 marca 2022 r. do 8 czerwca 2022 r. do godz. 23:59:59 czasu środkowoeuropejskiego za pośrednictwem odpowiednich formularzy przypisanych do poszczególnych kategorii konkursu pod poniższym linkiem: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_pl#awardceremony

2. Zgłoszenie może być sporządzone w języku polskim.

3. Zgłoszony projekt musi być realizowany w UE i musi wyraźnie odnosić się do jednej z siedmiu kategorii nagród/ośmiu nagród przewidzianych na 2022 r. Jeden projekt można zgłosić tylko w ramach jednej kategorii/nagrody. Każdy uczestnik konkursu może ubiegać się wyłącznie o jedną nagrodę. Maksymalnie można wysłać jedno zgłoszenie na nagrodę.

4. Zgłoszony projekt powinien być już w pełni wdrożony bądź jego realizacja powinna być na tak zaawansowanym etapie, aby jury mogło go ocenić (tj. fizyczna realizacja projektu powinna być na takim etapie, aby możliwe było wykazanie, w jakim stopniu osiągnięto zamierzone cele).

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 23 września 2022 r., w Dniu Rolnictwa Ekologicznego w UE. Jeśli okoliczności pozwolą na organizację uroczystości wręczenia nagród na miejscu, zwycięzcy zostaną zaproszeni do Brukseli.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/23-wrzesnia–dzien-rolnictwa-ekologicznego-ue