Ważne Informacje

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Rokitno informuje, iż do dnia 21kwietnia 2023r. będzie prowadzony nabór wniosków o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest. Projekt skierowany jest do właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych na terenie gminy Rokitno, z wyłączeniem beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dla zadań, których ostatecznymi odbiorcami będą beneficjenci Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności zostanie uruchomiony odrębny nabór wniosków – Przedsięwzięcie w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z gospodarstw rolnych.

Odbiór odpadów od ich posiadaczy będzie realizowany tylko w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia oraz podpisania umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Druk wniosku w załączeniu:

Szczegółowe informacje oraz miejsce składania deklaracji: Urząd Gminy w Rokitnie, pok. Nr 15, tel. 83 345 35 55.

Z poważaniem
Wójt Gminy Rokitno
Jacek Szewczuk