Ważne Informacje

Program stypendialny „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023″ skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki, przedsiębiorczości lub w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim oraz w roku szkolnym 2021-2022 będą kontynuować naukę w szkołach zawodowych – branżowych szkołach zawodowych, technikach, szkołach artystycznych i szkołach policealnych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Program zakłada przyznanie 680 stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym, na okres od 1.09.2021 r. do 30.06.2022 r. W kwocie 350 zł miesięcznie.

Program stypendialny „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023″ skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki, przedsiębiorczości, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim oraz w roku szkolnym 2021-2022 na który przyznawane jest stypendium będą rozpoczynać naukę w klasie VII lub VIII szkoły podstawowej lub będą kontynuować naukę w trzyletnim liceum ogólnokształcącym lub będą rozpoczynać bądź kontynuować naukę w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Program zakłada przyznanie 578 stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym, na okres od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r. w kwocie 350 zł miesięcznie.

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach powyższych programów prowadzony będzie w terminie od 1 do 22 września 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące programów: regulaminy i wymagane dokumenty dostępne będą na stronie internetowej www.lubelskie.pl w zakładce „Stypendia”.

Wszelkie pytania dotyczące projektów stypendialnych prosimy kierować pod numery telefonów (81)44 16 713, (81)44 16 716, (81)47 81 459, (81)44 16 709 lub za pośrednictwem skrzynki e-mail: stypendia_rpo@lubelskie.pl.