Ważne Informacje

Urzędy Gmin w zasięgu działania Nadleśnictwa Biała Podlaska

Dotyczy: ankieta dot. strategii leśnej UE

Nadleśnictwo Biała Podlaska informuje, że trwają konsultacje społeczne w sprawie nowej strategii leśnej UE. Konsultacje te rozpoczęły się 25 stycznia i trwają do 19 kwietnia 2021 r. Należy zauważyć, że obecna forma własności i pełnionych funkcji lasów, w tym gospodarczych, ochronnych, przyrodniczych, dających miejsce pracy i możliwość czynnego wypoczynku, z zachowaniem bioróżnorodności, wydaje się być w pełni akceptowana przez lokalne społeczności. Radykalnie odmienne stanowiska mogą przyczynić się do zachwiania normalnej symbiozy, jaką jest Las-Człowiek. Prosimy o aktywne włączenie się pracowników z Urzędów Gmin oraz rozpropagowanie niniejszej ankiety wśród mieszkańców.

Dostęp do ankiety za pomocą linku: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12674-EU-Forest-Strategy