Ważne Informacje

Rolnik z Lubelskiego
EKOLUBELSKIE 2021

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie organizuje konkursy „Rolnik z Lubelskiego 2022” oraz „Ekolubelskie 2022”. Konkurs „Rolnik z Lubelskiego 2022” skierowany jest dla rolników prowadzących działalność w jednej z czterech kategorii: produkcja zwierzęca, produkcja roślinna, ogrodnictwo, sadownictwo natomiast konkurs „Ekolubelskie 2022” dedykowany jest dla rolników nastawionych na ekologię.

ROLNIK Z LUBELSKIEGO 2022 – Projekt ma na celu: promowanie nowoczesnego rolnictwa i aktywności społecznej (dobrych praktyk) na obszarach wiejskich województwa lubelskiego; wyróżnienie przedsiębiorczych gospodarzy prowadzących swoją działalność zgodnie z zasadami dobrej kultury rolnej, dbających o zachowanie wysokich standardów produkcji rolnej, dobrostanu zwierząt i ochroną środowiska; kreowanie pozytywnego wizerunku rolnictwa i lubelskiej wsi. Więcej informacji na temat konkursu na stronie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie:  https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/rusza-konkurs-rolnik-z-lubelskiego-2022/

EKOLUBELSKIE 2022 – Konkurs ma na celu kreowanie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego; kreowanie pozytywnego wizerunku rolnictwa ekologicznego i lubelskiej wsi; rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego. Więcej informacji na temat konkursu na stronie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie: https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/rusza-trzecia-edycja-konkursu-ekolubelskie/

UWAGA! Zgłaszanie kandydatur do dnia 18 lipca 2022 r.