Ważne Informacje

Informujemy, że Gmina Rokitno przejęła zadania z zakresu gospodarki wodnej od Zakładu Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego w Parczewie.

Odczytem wodomierzy i naliczaniem opłat za wodę nadal będzie zajmowała się ta sama osoba.

Zmianie natomiast ulega numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat – obowiązujący numer rachunku bankowego to 21 8037 0008 0420 0156 2000 0770.

Jednocześnie informujemy, że osoby których inkasent nie zastał podczas odczytu liczników proszone są o wizytę w Urzędzie Gminy Rokitno celem podpisania umowy oraz o podanie aktualnych wskazań licznika koniecznych do wystawienia faktury za wodę.

Informacje pod numerem telefonu 83 345 35 52.