Ważne Informacje

Urząd Gminy Rokitno informuje, że w dniu 1 sierpnia 2022 r. (poniedziałe ) o godz. 1700w ramach treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania zostaną włączone syreny alarmowe (sygnał ćwiczebny- dźwięk ciągły trwający 1 minutę).

Włączenie syren w oznaczonym terminie i godzinie ma na celu upamiętnienie oraz uhonorowanie poświęcenia i walki Powstańców Warszawskich z 1944 r.

Uprasza się mieszkańców gminy o zachowanie spokoju i właściwe zachowanie się podczas ogłaszania  sygnału alarmowego.

Szef Obrony Cywilnej
Gminy Rokitno
/-/ Jacek Szewczuk