Ważne Informacje

Warszawa,
dnia 14 grudnia 2021 r.
Poz. 2308
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 8 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjo-graficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443) zarządza się, co następuje:

§ 1.

  1. Ustala się urzędowe nazwy miejscowości zgodnie z wykazem, który jest określony w załączniku nr 1 do rozpo-
    rządzenia.
  2. Zmienia się urzędowe nazwy miejscowości zgodnie z wykazem, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporzą-
    dzenia.
  3. Znosi się urzędowe nazwy miejscowości zgodnie z wykazem, który jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
  4. Ustala się urzędowe nazwy obiektów fizjograficznych zgodnie z wykazem, który jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
  5. Zmienia się urzędowe nazwy obiektów fizjograficznych zgodnie z wykazem, który jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. P. Szefernaker


Załącznik nr 1
do rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 8 grudnia 2021 r. (poz. 2308)

WYKAZ USTALONYCH URZĘDOWYCH NAZW MIEJSCOWOŚCI

Lp.
Województwo, powiat, gmina
Ustalone nazwy miejscowości
Drugi przypadek deklinacji, forma przymiotnika
1234
LUBELSKIE
bialski
1RokitnoCieleśnica-Pałac, wieś-cy-Pałacu, cieleśnicki
MAZOWIECKIE
przysuski
2GielniówPuszcza Rozwadzka, osada-czy -kiej
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
nidzicki
3KozłowoTurowski Młyn, osada-kiego -na

Załącznik nr 2
do rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 8 grudnia 2021 r. (poz. 2308)

Lp.
Województwo, powiat,
gmina
Dotychczasowa nazwa Miejscowości
Zmieniona nazwa Miejscowości
Drugi przypadek deklinacji,
forma przymiotnika
12345
KUJAWSKO-POMORSKIEKUJAWSKO-POMORSKIE
tucholski
1TucholaBarłogi, osada leśnaBarłogi-Osada Leśna, osada leśna-gów-Osady Leśnej
LUBELSKIE
bialski
2RokitnoMichałki, koloniaKolonia Michałki, kolonia-nii -łek
3Rokitno, koloniaKolonia Rokitno, kolonia-nii -na
4Tamożnia, część wsi CieleśnicaTamożnia, część wsi Cieleśnica-Pałac-ni
5Zaczopki, koloniaKolonia Zaczopki, kolonia-nii -pek
[. . .]