Ważne Informacje

Informacja

Urząd Gminy Rokitno informuje, że w dniu 1 sierpnia 2021 r. ( niedziela ) o godz. 1700na terenie województwa lubelskiego w ramach treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania zostaną włączone syreny alarmowe (sygnał ćwiczebny- dźwięk ciągły trwający 1 minutę).

Włączenie syren w oznaczonym terminie ma na celu upamiętnienie 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.     Uprasza się mieszkańców gminy o zachowanie spokoju i właściwe zachowanie się podczas ogłaszania  sygnału alarmowego.

Szef Obrony Cywilnej
Gminy Rokitno
/-/ Jacek Szewczuk