Ważne Informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokitnie informuje, że z dniem 1 stycznia 2022 r.  weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zgodnie z tą nowelizacją od 2022 roku obsługą programu „Rodzina 500 plus” – świadczeniami wychowawczymi, zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rodzice mogą składać wnioski do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną. Wypłata świadczenia wychowawczego odbywa się tylko bezgotówkowo, na wskazany przez rodziców numer rachunku bankowego.

Od 1 lutego 2022 r. ZUS przyjmuje wszystkie wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy tj. od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Jednocześnie informujemy, że wypłatą świadczeń wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. zajmował się będzie do 31 maja 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokitnie.

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
/-/
Katarzyna Pietraszkiewicz