Ważne Informacje

Alarm - symbol dzwonka na czerwonym tle

W związku z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów Nr 48 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego na obszarze województwa lubelskiego oraz województwa podkarpackiego obowiązującego od dnia 28 lutego 2022 r. od godz. 23:59 do dnia 15 marca 2022 r. do godz. 23:59   wprowadza się II stopnień alarmowy  ( stopień BRAVO).

Wójt Gminy Rokitno wskutek wprowadzenia II stopnia alarmowego ( stopień BRAVO ) nakazał kierownikom  służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego zwracać szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia, na przykład: nietypowo zachowujące się osoby, pakunki, torby lub plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych, samochody (szczególnie transportowe) zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń, wprowadzenie zakazów wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym.

Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od przygotowania administratorów obiektów użyteczności publicznej, którzy zobowiązani są do prowadzenia ich wzmożonej kontroli.

Nadmieniam, iż nadal obowiązuje Zarządzenie Nr 40 z dnia 21 lutego 2022 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie III stopnia alarmowego CRP  ( stopnia CHARLIE- CRP), obowiązującego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 21 lutego 2022 r. od godz. 21 do dnia 4 marca 2022 r. do godz. 23:59,