Ważne Informacje

Miejscowości: Rokitno, Kolonia Rokitno, Pokinianka, Lipnica, Michałki, Kolonia Michałki, Hołodnica, Klonownica Duża

Miesiąc
Odpady komunalne
Frakcja mokra
Odpady ulegające biodegradacji
Metale i tworzywa sztuczne
Papier
Szkło
Popiół
Styczeń
14
26
28
18
7
Luty
14
21
4
Marzec
14
25
7
Kwiecień
14
5
20
21
27
19
29
Maj
13
2
18
19
Czerwiec
13
2
22
28
Lipiec
13
6
21
26
25
18
Sierpień
16
5
23
26
Wrzesień
16
5
22
27
Październik
17
6
24
27
26
19
10
Listopad
15
4
28
25
7
Grudzień
16
20
8

Miejscowości: Olszyn, Kołczyn, Kolonia Kołczyn, Zaczopki, Kolonia Zaczopki, Pratulin, Derło, Cieleśnica, Cieleśnica – Pałac

Miesiąc
Odpady komunalne
Frakcja mokra
Odpady ulegające biodegradacji
Metale i tworzywa sztuczne
Papier
Szkło
Popiół
Styczeń
14
31
28
18
7
Luty
14
25
4
Marzec
14
31
7
Kwiecień
14
5
20
25
27
19
29
Maj
13
2
18
31
Czerwiec
13
2
22
30
Lipiec
13
6
21
28
25
18
Sierpień
16
5
23
31
Wrzesień
16
5
22
29
Październik
17
6
24
31
26
19
10
Listopad
15
4
28
29
7
Grudzień
16
29
8

*PROSIMY  O   ZGNIATANIE   BUTELEK    PLASTIKOWYCH   TYPU   PET   ORAZ   WYSTAWIENIE   KAŻDEJ   FRAKCJI  W  DNIU  KIEDY  WYPADA  JEJ  TERMIN  WYWOZU  DO GODZINY   700

PSZOK –  4-ta sobota miesiąca w godzinach 800– 1200

Zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy ROKITNO ODPADY SEGREGOWANE

KOLOR
RODZAJ
Co wrzucać


POJEMNIK
LUB
WOREK
NIEBIESKI


papier, tektura


gazety, czasopisma, książki, zeszyty, katalogi

torebki papierowe
tektura i kartony,
papier szkolny i biurowy
opakowania z papieru i tektury


POJEMNIK
LUB
WOREK
ŻÓŁTY


tworzywa sztuczne,
plastik
i wielomateriałowe


butelki typu PET,

kartony po sokach, mleku
opakowania po płynach, szamponach
opakowania z tektury i foli, folie, papier zatłuszczony
reklamówki, plastikowe torebki
opakowania po śmietanie, jogurtach, ketchupach itp.
plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach
puszki po konserwach, napojach i dezodorantach
metalowe zakrętki do słoików i butelek
zużyte buty i ubrania
zdjęcia, papier woskowy, kalki
doniczki plastikowe


WOREK
ZIELONY


szkło
opakowaniowe


butelki, słoiki po żywności i napojach

butelki po napojach alkoholowych
szklane opakowania po kosmetykach, szklanki inne typu-arco, porcelan
POJEMNIK
LUB
WOREK
Frakcja
Mokra
zużyte pampersy, podkłady higieniczne, papier mokry
pieluchy jednorazowe i podpaski
resztki owoców i warzyw, fusy z kawy i herbaty
kości zwierzęce


POJEMNIK
LUB
WOREK
BRĄZOWY


odpady
ulegające
biodegradacji


liście i skoszona trawa

chwasty
kora drzew, trociny
drobne lub rozdrobnione gałęzie


POJEMNIK
LUB
WOREK


popiół


popiół z palenisk domowych

doniczki ceramiczne

JAK POSTĘPOWAĆ Z POZOSTAŁYMI ODPADAMI

Złom metalowy, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie, zużyte opony, chemikalia i inne, opakowania po farbach, olejach i smarach, odpady niebezpieczne, meble i odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (dotyczy to odpadów powstałych w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia), takie jak: gruz betonowy i ceglany, odpadowe materiały ceramiczne, pobite szyby, ramy okienne, tapety, wykładziny należy przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych który jest zlokalizowany przy Urzędzie Gminy w Rokitnie (PSZOK) – jest czynny w czwartą sobotę każdego miesiąca w godz. 8.00 – 12.00.
Przeterminowane leki oddaje się wyłącznie do specjalnych pojemników ustawionych w wyznaczonych aptekach.