Ważne Informacje

Informuje, że Instruktor uzależnień

Pan Robert Leśniak

pełni dyżury w każdą drugą i czwartą środę miesiąca, wyjątkowo w styczniu 2022 r. dyżur będzie pełniony
w trzecią i czwartą środę miesiąca
 w Gminnej Instytucji Kultury pokój Nr 14, I piętro, w ramach punktu konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi oraz członków ich rodzin w zakresie udzielania porad, konsultacji i motywowania do podjęcia leczenia odwykowego

19 stycznia 2022 r. (środa)
godzina 08:00 – 10:00

26 stycznia 2022 r. (środa)
godzina 08:00 – 10:00

Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy
Więcej informacji pod nr telefonu 83 / 345 35 64/66

Przewodnicząca Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
/-/ Katarzyna Pietraszkiewicz