Ważne Informacje

Przy Urzędzie Gminy Rokitno

Informuje, że Instruktor uzależnień

Pan Robert Leśniak

pełni dyżury w Gminnej Instytucji Kultury pokój Nr 14, I piętro, w ramach punktu konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi oraz członków ich rodzin w zakresie udzielania porad, konsultacji i motywowania do podjęcia leczenia odwykowego

10 listopada 2021 r. (środa)
godzina 08:00 – 09:00

27 stycznia 2022 r. (środa)
godzina 08:00 – 11:00

Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy
Więcej informacji pod nr telefonu 83 / 345 35 64/66

Przewodnicząca Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
/-/ Katarzyna Pietraszkiewicz