Ważne Informacje

Przy Urzędzie Gminy Rokitno

Informuje, że Psycholog, Psychoterapeuta

Pani Agnieszka Niejedli

będzie pełniła dyżur w Gminnej Instytucji Kultury pokój Nr 14, I piętro

8 października 2021 r. (piątek)
godzina 10:00 – 13:00

Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy
Więcej informacji pod nr telefonu 83 / 345 35 64/66

Przewodnicząca Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
/-/ Katarzyna Pietraszkiewicz