Ważne Informacje

INFORMUJĘ, ŻE INSTRUKTOR UZALEŻNIEŃ
Pan Robert Leśniak

pełni dyżury w każdą drugą i czwartą środę miesiąca
w Gminnej Instytucji Kultury pokój Nr 14, I piętro, w ramach punktu konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi oraz członków ich rodzin w zakresie udzielania porad, konsultacji i motywowania do podjęcia leczenia odwykowego
.

14 maja 2021 r. (ŚRODA)
26 maja 2021 r. (ŚRODA)
godzina   08:00 – 10:00

Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy
Więcej informacji pod nr telefonu  83 / 345 35 64/66,

Przewodnicząca Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
/-/ Katarzyna Pietraszkiewicz