Ważne Informacje

Informuje, że Instruktor uzależnień

Pan Robert Leśniak

pełni dyżury w każdą drugą i czwartą środę miesiąca, wyjątkowo w Gminnej Instytucji Kultury pokój Nr 9, parter, w ramach punktu konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi oraz członków ich rodzin w zakresie udzielania porad, konsultacji i motywowania do podjęcia leczenia odwykowego

15 września 2023 r. (piątek)
godzina 08:00 – 10:00

20 czerwca 2023 r. (środa)
godzina 08:00 – 10:00

Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy
Więcej informacji pod nr telefonu 83 345 35 64/66

Przewodnicząca Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
/-/ Katarzyna Pietraszkiewicz