Ważne Informacje

Przy Urzędzie Gminy Rokitno

Informuje, że Psycholog, Psychoterapeuta

Pani Agnieszka Niejedli

będzie pełniła dyżur w Gminnej Instytucji Kultury pokój Nr 9 – parter

22 kwietnia 2022 r. (piątek)
godzina 09:30 – 12:30

Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy
Więcej informacji pod nr telefonu 83 345 35 64/66

Przewodnicząca Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
/-/ Katarzyna Pietraszkiewicz