Ważne Informacje


Informuje, że Instruktor uzależnień

Pan Robert Leśniak

pełni dyżury w każdą drugą i czwartą środę miesiąca
w Gminnej Instytucji Kultury pokój Nr 14, I piętro, w ramach punktu konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi oraz członków ich rodzin w zakresie udzielania porad, konsultacji i motywowania do podjęcia leczenia odwykowego

14 kwietnia 2021 r. (ŚRODA)
28 kwietnia 2021 r. (ŚRODA)
godzina   08:00 – 10:00

Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy

Więcej informacji pod nr telefonu 83 / 345 35 64/66

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
/-/ Katarzyna Pietraszkiewicz